ثبات قيمت سيم کارت در آخرين روز از هفته جاري

موبنا- فروشندگان بازار از ثبات قيمت سيم کارت هاي همراه اول در آخرين روز از هفته جاري خبر دادند.

“محمد نکويي” به عنوان فروشنده سيم کارت در غرب تهران معتقد است:مدتي است که بازار سيم کارت هاي همراه با بي رونقي کامل سپري مي شود به طوري که اين امر باعث شده در بيشتر مناطق تهران، قيمت اين کالاي ارتباطي با ثبات همراه باشد.
 وي افزود: متقاضيان سيم کارت هاي همراه اول همچنان مي توانند سيم کارت هاي دائمي اپراتور اول را بدون نوسان قيمت نسبت به روز گذشته  خريداري کنند.
اين فروشنده قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار را به شرح زير اعلام کرد:
سيم کارت هاي صفر 0912 با کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال ، پنج ميليون و 200 هزار ريال
سه ميليون و 750 هزار ريال، سه ميليون و 700هزار ريال،سه ميليون و 450 هزار ريال ، سه ميليون و 300 هزار ريال و دو ميليون و 880 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کد يک همراه اول نيز تا سقف پنج ميليون و 700 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي چهار ميليون ريال ، سه ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال ، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 500 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
همراه اول در حدود 27 ميليون مشترک دارد که از اين ميزان حدود 10 ميليون مشترک سيم کارت هاي اعتباري هستند.
129/13