ايران:

همراه خطرناک

اين روزنامه در گزارشي به قلم علي البرزي به پديده رو به رشد کلاهبرداريهاي پيامکي در کشور پرداخته است.