فناوران:

ثبت نام الکام چهاردهم آغاز شد

اينروزنامه در گزارشي به آغاز ثبت نام الکامپ چهاردهم و حاشيه هاي برگزاري اين نمايشگاه بزرگ حوزه فناوري اطلاعات پرداخته است.