در راستاي تفاهم نامه TCI و ZTE ؛

دوره هاي آموزشي NGN در اصفهان برگزار مي شود

موبنا- در راستاي اجراي تفاهم نامه مشترك شرکت مخابرات ايران و شرکت مخابراتي ZTE چين، دوره هاي آموزشي NGN (نسل آينده شبکه هاي مخابراتي ) در مجتمع بين المللي آموزشي و پژوهشي فولادشهر اصفهان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موبنا اين دوره هاي آموزشي که از سيزدهم مهرماه لغايت اول آبان سال جاري به مدت سه هفته برگزار مي شود شامل دوره آموزشي ” NGN Technical Theory and Protocol” ،” NGN Service & Networking ” و “NGN Theory  “of Bearer Networkاست.
همچنين هزينه شركت در دوره هاي آموزشي فوق 15 ميليون ريال بوده كه افراد متقاضي بايد فرم ثبت نام را تكميل و به همراه تصوير فيش بانكي واريزشده به تفكيك دوره مورد نظر درخواست به مركز آموزش مخابرات ايران ارسال کنند.
گفتني است متقاضيان براي ثبت نام در اين کلاس ها تا بيست و سوم ماه جاري فرصت دارند.
Next Generation Network نسل آينده شبکه هاي مخابراتي است که تمام شبکه هاي فعلي مخابراتي از قبيل همراه ، ديتا و ثابت را يکپارچه مي کند.
پايلوت راه اندازي اين شبکه در کشور و در سه شهر تهران ، قزوين و زنجان در حال انجام است.
128/13