برغم خسارت عيني؛

مالک پاساژعلاءالدين از حادثه آتش سوزي اظهار بي اطلاعي کرد

موبنا- برغم خسارت عيني آتش سوزي روز گذشته در پاساژ علاءالدين، "ناصر علاءالدين" مالک اين پاساژ اين حادثه را غيرقابل توجه ذکر کرد.

آخرين بررسي هاي صورت گرفته خبرنگار موبنا از محل حادثه حاکي از آن است که با توجه به سوختگي سه مغازه مجاور به هم در طبقه همکف پاساژ علاءالدين مالک اين پاساژ خسارت هاي ناشي از اين آتش سوزي را تکذيب کرد و گفت: اين حادثه تنها به دليل نشتي يک گاز کوچک بوده است.
گفته هاي ناصرعلاءالدين در حالي است که با گذشت يک روز از حادثه همچنان بوي سوختگي در محوطه پاساژ همچنان به مشام مي رسد.
” حسن روزافسار” يکي از خسارت ديدگان اين حادثه مي گويد: برغم  سوختگي تمامي اجناس اين مغازه و دو مغازه مجاور و خسارت وارده بيش از 100 ميليون توماني تنها يک مغازه  مالک پاساژ علاءالدين وقوع اين حادثه و ميزان خسارت واردشده را رد کرده است.
وي با اشاره به اينکه صاحبان مغازه ها در خصوص اخذ خسارت با مشکل مواجه هستند افزود: هيچ يک از مغازه هاي پاساژ علاءالدين بيمه نبوده و خسارت وارده را صاحبان مغازه متقبل مي شوند.
“علي اسوار پور” يکي ديگر از خسارت ديدگان گفت: بخشي از خسارت هاي وارد شده ناشي از احتراق آتش بوده و برخي ديگر به دليل عمليات مهارحريق توسط ماموران آتش نشاني صورت گرفته شده است.
وي افزود: حريق از طريق سقف مغازه مجاور به اين فروشگاه سرايت پيدا کرده است چرا که بيشتر مغازه هاي علاءالدين داراي بالکن هايي براي انبار کردن گوشي هاي تلفن  همراه هستند و عموما نيز سقف هاي کاذب چوبي و يا آجري دارند.
اين فعال بازار دليل اصلي احتراق را اتصالي در سيم کشي مغازه ها دانست و گفت: آتش سوزي به دليل غير اصولي بودن سيم کشي هاي برق در مغازه هاي موجود در اين پاساژ دور ذهن نبود.
وي همچنين وقوع مجدد اين حادثه را بعيد ندانست و گفت : به دليل محدوديت امکانات حفاظتي و امنيتي امکان وقوع مجدد چنين اتفاقي  پيش بيني مي شود.
پاساژ علاءالدين داراي واقع در خيابان جمهوري تهران 11 طبقه فعال در زمينه خريدوفروش گوشي تلفن همراه است که در هر طبقه بالغ بر 100 مغازه وجود دارد اما تنها داراي دو نگهبان شب بوده و فاقد  وسائلي امنيتي همچون کپسول آتش نشاني است.
129/13