ثبات قيمت سيم کارت هاي 0912 در پنج منطقه تهران

موبنا- قيمت سيم کارت در بازار پنج منطقه تهران نسبت به روز گذشته با نوساني همراه نبود.

به گزارش خبرنگار موبنا، در شرايط فعلي متقاضيان اين نوع سيم کارت مي توانند سيم کارت هاي دائمي همراه اول را با ثبات قيمت مشخصي خريداري کنند.
قيمت سيم کارت هاي  صفر و کارکرده  0912 موجود در بازار به شرح زير است:
سيم کارت هاي صفر 0912 با کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال ، پنج ميليون و 200 هزار ريال
سه ميليون و 750 هزار ريال، سه ميليون و 700هزار ريال،سه ميليون و 450 هزار ريال ، سه ميليون و 300 هزار ريال و دو ميليون و 880 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کد يک همراه اول نيز تا سقف پنج ميليون و 700 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي چهار ميليون ريال ، سه ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال ، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 500 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
همراه اول در حدود 27 ميليون مشترک دارد که از اين ميزان حدود 10 ميليون مشترک سيم کارت هاي اعتباري هستند.
129/13