اولين مکالمه ويديويي تلفن همراه در روآندا انجام شد

موبنا –اولين مکالمه ويديويي نسل سومي با استفاده از شبکه جديد تلفن همراه اين کشور که چند روز قبل راه اندازي شده است ، انجام شد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا”  ب نقل از سايت اينترنتي “سلولار نيوز” ، مراسم راه اند ازي  و استفاده از اين سرويس براي اولين بار ، با حضو ر “پاول کاگامه” رييس جمهوراين کشور در يک نمايشگاه محلي ، برگزار شد.
شبکه نسل سومي تلفن  همراه رواندا درحال حاضر مراحل آزمايشي قبل ازمراحل تجاري را طي مي کند.
رييس روابط عمومي شرکت “رواندا تل”  دريک مصاحبه با روزنامه تايمز گفت : درمراسم بازديد ازغرفه ما  در نمايشگاه ،  رييس جمهوري رواند ا طي  يک مکالمه تلفني تصويري با يکي از مهندسين سايت ما گفت و گو کرد.
سال گذشته ، شرکت ” شبکه هاي لپ گرين”  50 ميليون دلار بعنوان پيش پرداخت خريد 80 درصد ازسهم شرکت رواندا تل ، به دولت پرداخت کرد و 50 ميليون دلار ديگر را  درسال 2009 پرداخت مي کند.
دولت روآندا 20درصد سهم باقيمانده شرکت رواندا تل را به صندوق سرمايه امنيت اجتماعي فروخته است.
شرکت شبکه هاي لپ گرين همچنين بيشتر سهام شرکت “اوگاندا تلکام ” (UTL) را نيز خريداري و اعلام کرده است ، درنظر دارد سرويس رومينگ بدون مرز را بين دوشبکه راه اند ازي کند.
تعداد کاربران تلفن همراه در رواندا و همچنين ضريب نفوذ آن  مشخص نيست و  دو شرکت اپراتوري MTN و Terracom دراين کشورفعاليت مي کنند.
131/ 14