يک پژوهشگراجتماعي:

ارسال پيام کوتاه اعتياد آور است

موبنا – به گفته يک پژوهشگر اجتماعي ارسال مکرر پيام کوتاه تلفن همراه از جانب کاربران، منجر به شکل گيري اعتياد در آنها مي شود.

محمد رضا احمدي در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:در  ابتدا تصور مي شد اين خدمات  تلفن همراه بيهوده و بلااستفاده است تاجاييکه، برخي کشورها  اين سرويس را جرء خدمات رايگان براي مشترکين خود قرار دادند.
 وي ادامه داد: اما امروزه SMS يکي از متداولترين استفاده هايي است که مردم از تلفن همراه خود  مي برند.
اين کارشناس با اشاره به اين که  SMS از نظر اجتماعي تاثيرات گوناگوني بر افراد مي گذارد ، اعتياد به ارسال و دريافت پيام کوتاه را از جمله عوارض اين سرويس دانست.
وي با بيان اين که معتادان به SMS هميشه موبايل به دست هستند ،ادامه داد: اين  افرادا  دائما  منتظر شنيدن  زنگ پيام کوتاه هستند  که سريعاً به آن پاسخ دهند.
احمدي  افزود: هميشه در اس ام اس هاي اين افراد  يک سوال وجود دارد تا طرف مقابل مجبور به دادن يک اس ام اس ديگر براي جواب آن بشود و آنها هم بطور مداوم اينکار را تکرار کنند.
اين پژوهشگر  با بيان اين که  استفاده مکرر از سوال ها در ذهن کاربران ريشه گرفته  و رابطه  افراد را  در زندگي تحت تاثير قرار مي دهد، خاطر نشان کرد: همچنين جوابگويي در قالب  160 حرف، مردم را شرطي مي کند و آنها  را وارد ارتباطات اجتماعي  به شکل ديگري  کند.
117/13