چين و هند سکان داران اصلي تلويزيون همراه در جهان

موبنا-تازه ترين بررسي ها حاکي از اين است که چين و هند سکان داران اصلي بازار تلويزيون همراه در جهان هستند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت “سلولارنيوز”، در اين بررسي مشخص شد در زمان برگزاري بيست ونهمين  بازي هاي المپيک پکن ،سرويس هاي تلويزيون همراه رشد فزاينده اي داشته است بطوري که  72 درصد از کاربران چيني در اين مدت با استفاده از تلفن همراه خود به مشاهده بازي هاي المپيک پرداخته اند.
مسابقات المپيک 2008 پکن از هشتم تا 24 اگوست ( 18 مرداد تا سوم شهريور ) برگزار شد.
در اين بررسي ، کشور هند با 71درصد کاربر تلويزيون همراه در زمان بازي ها ي المپيک رتبه دوم استفاده کنندگان از اين سرويس را در ميان کشورهاي جهان به خود اختصاص داد.
در ادامه اين بررسي آمده است:حدود 60درصد کاربران تلويزيون  همراه در جهان اعلام کردند از اين سرويس براي  تماشاي اخبار استفاده مي کنند و 33درصد نيز اعلام کرده اند از اين وسيله براي تماشاي مسابقات ورزشي و رويدادهاي مهم استفاده مي کنند.
ميانگين بدست آمده در کل جهان نشان مي دهد ، حدود 88درصد از کاربران تمايل دارند از تلويزيون همراه فقط براي تماشاي بازي ها ي ورزشي استفاده کنند که از اين تعداد   هندي ها با 95درصد در صدر و بعد از آن تايلند با 93درصد ،برزيل و چين با 89 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
امريکا و انگليس نيز با 87 و 80درصد در رتبه هاي بعدي اين رده بندي جاي گرفته اند.
134/  14