شمار کاربران تلفونيكا به 150 ميليون نفر رسيد

موبنا –شمار كاربران شركت تلفونيكا در آمريكا لاتين به 150 ميليون نفر رسيد که دستيابي به اين ميزان کاربر در سال جاري ميلادي دور از انتظار اين شرکت بوده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل ازسايت اينترنتي سلولاز نيوز،‌ “خوزه ماريا آلوارز پالتي” يكي از مديران ارشد تلفونكيا در منطقه آمريكاي لاتين طي يك كنفرانس مطبوعاتي ارتباط از راه دور  در شمال اسپانيا  گفت :‌ شركت تلفونيكا  طي سال هاي 1990تا 2007 ميلادي   20/83 ميليارد يورو در منطقه آمريكاي لاتين سرمايه گذ اري كرده است .
همچنين تا سال  2010 ميلادي شركت تلفونيكا بين 14 تا 16 ميليارد يورو ديگر در اين منطقه سرمايه گذاري خواهد كرد.
نرخ رشد بالاي بازار در آمريكاي لاتين موجب تقويت تلفونيكا  و عاملي براي گسترش هسته اسپانيايي آن در بازار اشباع شده اروپايي شده است.
شرکت تلفونيکا Telef?nica, S.A. در سال 1942 ميلاد ي در اسپانيا تاسيس شد،  دفترمرکزي آن درشهر مادريد قراردارد و درزمينه صنعت ارتباطات و ارتباط از راه دور – سرويس د هي تلفن هاي ثابت و تلفن هاي همراه درسطح جهاني فعاليت مي کند.
اين شرکت از لحاظ تعداد کاربران در رده سوم جهاني پس از چاينا موبايل و وودافون قراردارد و يکي از 5 شرکت برتر دراين زمينه است.
131/ 14