اپراتور چاينا موبايل 97درصد جمعيت چين را پوشش مي دهد

موبنا-"چايناموبايل"، بزرگ ترين اپراتور ارايه دهنده سرويس هاي موبايلي در جهان 97 درصد جمعيت چين را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “نت وودرک”، يکي از مقامات اين شرکت در روز سه شنبه اعلام کرد: چاينا موبايل در حال حاضر اکثر کاربران چيني را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است و حتي مناطق دوردست که به ريل راه آهن و سيستم عمومي حمل و نقل دسترسي ندارند تحت پوشش شبکه چاينا موبايل قرار گرفته اند.
تعداد کاربران چاينا موبايل در هر ماه 7 ميليون نفر افزايش مي يابد و تعداد زيادي از اين کاربران را مردم روستايي تشکيل مي دهند.
چاينا موبايل تا پايان جولاي 420 ميليون مشترک تلفن همراه داشته است و در همين زمان تعداد کال کاربران چين 4/608 ميليون نفر بوده است.
شبکه چاينا موبايل بر اساس سيستم  GSM است و انتقال اطلاعات را بر اساس GPRS انجام مي دهد.
در سال جاري چاينا موبايل ارايه سرويس هاي نسل سومي را آغاز کرده است.
ارايه سرويس هاي نسل سومي توسط اين شرکت در 10 شهر چين آغاز شده است و 28 شهر ديگر نيز به زودي پذيراي سرويس هاي نسل سومي خواهند بود.
112 / 14