اميد به آينده يا اصلاح رويه ؛

خصوصي شدن مخابرات مشکلاتي را پيش رو دارد

موبنا – خصوصي شدن مخابرات علاوه بر اين که با افزايش نرخ سهام شركت مخابرات و كاهش قيمت برخي ازسهام شرکت هاي معتبر، جدول بزرگان بورس را به هم ريخته ، مشکلاتي را نيز ايجاد کرده است .

به گزارش خبرنگار موبنا ،  شركت مخابرات ايران كه با نماد معاملاتي «اخابر» در تابلوي اصلي بازار اول حضور دارد و باعث تحركات جديدي در بازار سهام كشور شده هم‌اكنون به تنهايي 6/11 درصد از ارزش روز 74 ميليارد دلاري بورس را به عهده دارد و اين در حالي است که برخي از شرکت هاي بزرگ با ركود چند هزار ميليارد توماني ارزش سهام خود مواجه شده اند .
براساس اين گزارش، بعد از عرضه پنج درصد از سهام مخابرات در 19 مرداد مقرر شد تا نسبت به عرضه مابقي سهام مخابرات حداكثر تا يک هفته بعد از عرضه تصميم‌گيري شود كه با طولاني شدن مدت زمان آن شايعاتي مبني بر توقف عرضه مابقي مخابرات توسط شوراي عالي امنيت ملي و به نقل از مديرعامل شركت بورس از رسانه‌هاي خبري به گوش رسيد، اما بلافاصله اين خبر توسط مديرعامل اين شركت تكذيب و اعلام شد كه عرضه مابقي سهام مخابرات در مراحل تشريفات قانوني قرار داشته و به شدت پيگيري مي‌شود.
دشواري هاي خصوصي سازي مخابرات
 كار خصوصي سازي شدن دشوارتر از گذشته شده است زيرا سناريوي بعدي دولت ، آن طور كه از رسانه ها ، درز كرده است ، فروش بلوكي سهام عمدتا به دو يا چند شركت مشاركت جوي خارجي است كه بعضا شعبه هايي در ايران ، راه اندازي كرده اند و يا در حال گشايش چنين شعبه هايي هستند و مقامات رسمي كشور ، از آن استقبال كرده اند . 
 مردم در عرصه فراموشي
سهام شركت مخابرات ايران بايد نخست ميان مشتركان وديعه پرداخته ، توزيع شود و سهم هاي باقي مانده به كاركنان شاغل و بازنشسته شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زير ساخت كه جزو بدنه شركت مخابرات بوده و مصنوعا از آن جدا شده است و در نهايت به كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعلق گيرد.
اگر دولت نهم ، به واقع مردم گرا است بايد خصوصي سازي شركت مخابرات ايران را به مردمي سازي سهام آن ، معنا كند و از معامله پشت پرده با بيگانگان و واگذاري بلوكي سهام شركت مخابرات ايران به خارجي ها ، پيش از اجراي مردمي سازي آن ، بپرهيزد .
B/14