كابل برگردان در 3 مركز مخابراتي تهران

فارس- عمليات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابراتي حكمت شعار ،نبوت و پيام نور از تاريخ سيزدهم شهريور ماه آغاز مي‌شود.

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات نبوت با پيش شماره‌هاي 7790 الي 7795 و 7797در محدوده خيابان‌هاي134،دماوند،109 و اتوبان شهيد باقري و در مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌هاي 4440 الي4449 و 4460الي4461در محدوده خيابان‌هاي 20 متري گلستان ،توحيد،بلوار جنت آباد و بزرگراه شهيد همت و در مركز مخابرات شهيد حكمت با پيش شماره هاي 7718الي 7727،7722،7749،7780،7789،7744،7745 در محدوده خيابان هاي 72 شرقي اردكانيها و گياهي به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.