با راه اندازي 2 سايت BTS؛

تعداد سايتهاي تلفن همراه در خراسان شمالي به 130 سايت رسيد

موبنا – با راه اندازي 2 سايت BTSتعداد سايتهاي تلفن همراه در خراسان شمالي به 130 سايت رسيد .

 تعداد دو سامانه BTS تلفن همراه در استان خراسان شمالي با صرف اعتباري بالغ بر 2 ميليارد ريال وارد مدار شد.
به گزارش خبرنگارموبنا به نقل ازروابط عمومي شركت مخابرات خراسان شمالي  با نصب و راه اندازي دو سايت تلفن همراه در شهرستان فاروج و مانه وسملقان ، تعداد سايتهاي BTS فعال در استان به 130 مورد رسيد .
بنا به اين گزارش سايتهاي ياد شده شامل يك سايت شهري در فاروج و يك سامانه BTS با پوشش جاده اي در دو راهي شهرستان مانه و سملقان مي باشد كه مجموعاً داراي 84 كانال ظرفيت هستند .
گفتني است علاوه بر راه اندازي آزمايشي پروژه هاي فوق ،با نصب و راه اندازي يك دستگاه DLC با ظرفيت 120 شماره و با استفاده از خطوط فيبرنوري به طول 9 كيلومتر از طريق مركز تلفن چشمه خان در شهرستان جاجرم، به منازل روستاي آرمادلو در اين شهرستان ارتباط رساني شد .
117/13