برگزاري مناقصه براي نصب تجهيزات شش ميليون خط شبکه تلفن همراه

موبنا – به رغم آن که کنسرسيوم توليد تجهيزات شش ميليوني شرکت ارتباطات سيار دولتي،درحال مذاکره با اين شرکت به منظورانعقاد قرارداد جديد براي نصب و راه اندازي محصولات توليدي است ؛ برخي منابع آگاه از برگزاري مناقصه به منظور نصب و راه اندازي شش ميليون تجهيزات شبکه همراه اول خبر مي دهند.

 به گزارش خبرنگار موبنا براساس قرارداد اپراتور اول با کنسرسيوم توسعه ارتباطات سيار ، نصب و راه اندازي 100 آنتن bts توليد شده در برنامه اين کنسرسيوم قرار داشته که تا کنون در يکي از شهرهاي استان فارس حدود 40 آنتن bts داخلي جايگزين سيستم هاي خارجي شده و در حال سرويس دهي است. 
کنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شبکه‌ ارتباطات سيار مدعي بود که همزمان با توليد، تجهيزات خود را در استان فارس پياده سازي خواهد کرد و اين تجهيزات کنسرسيوم، با هماهنگي شرکت ارتباطات سيار در اين مناطق نصب و راه اندازي خواهد شد.
کنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شبکه تلفن همراه از ارديبهشت  86 بر اساس قرارداد با شرکت ارتباطات سيار عمليات مربوط توليد تجهيزات  ظرفيت  شش ميليون خط تلفن همراه آغاز کرد.بر اين اساس مقرر شد اين کنسرسيوم طي 18 ماه  توليدات خود را به اتمام برساند و با توجه به اينکه اين مدت زمان به اتمام رسيده اما هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده است.
117/13