همکاري نت کام و MTNL هند

موبنا-"اي او ال نت کام" تهيه کننده سرويس هاي اينترنتي هند اعلام کرد در زمينه تهيه سرويس هاي موبايلي CDMA با "ماهاناگار تلفن نيگام ال تي دي"(MTNL)همکاري مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت “سلولارنيوز”، نت کام در بيانيه خود اعلام کرد ،در نظر دارد با اجراي اين پروژه سرويس هاي CDMA موبايلي را دربمبئي و دهلي دو شهر بزرگ هند ارايه دهد.
يک مقام آگاه علت انتخاب بمبي و دهلي  را تراکم بالاي جمعيت وپتانسيل مستعد رشد در اين دو شهر اعلام کرد و افزود:شرکت در نظر دارد سرويس مذکور را تا سه ماه آينده در اختيار کاربران قرار دهد.
در ماه مي سال جاري ميلادي  62/8 ميليون کاربر جديد به تعداد کاربران هند افزوده شد و شمار کرابران اين کشور به 9/277 ميليون نفر رسيد.
اين آمار نشان مي دهد که چين و هند از نظر افزايش ماهيانه تعداد کاربران رقابت شانه به شانه اي با يکديگر دارند.
رتبه دوم بازارآسيا در اختيار هند مي باشد و همانند چين بازارارتباطي اين کشورنيزدرچنبره شبکه gsmاست به طوري که سهم اين شبکه با 198.58ميليون کاربر تا پايان مارس 2008 حدود 75.1 درصد بوده است.
134/ 14