سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي:

فروش اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه تا 17 مهرماه ادامه دارد

موبنا- روال فروش اسناد مزايده‌ اپراتور سوم تلفن همراه در حال انجام است و تا 17 مهرماه سال جاري ادامه دارد.

به گزارش موبنا روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اپراتور سوم تلفن همراه مي‌تواند سيم‌كارت‌هاي خود را از اوايل سال 88 واگذار كند.
براساس اين گزارش روابط عمومي اين سازمان اظهار اميدواري كرده كه فرآيند مزايده ‌تا حدود دو تا سه ماه آينده به پايان برسد و برنده‌ مزايده اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شود.
گزارش موبنا حاکي از آن است که اپراتور سوم تلفن همراه سرويس هاي مبتني بر نسل سوم تلفن همراه را ارائه خواهد داد و طبق اسناد پروانه مي تواند 17 ميليون مشترک را در مدت 15 سال جذب کند.
15 اپراتور از کشورهاي مختلف جهان تمايل خود را به صورت غيررسمي براي حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام کرده اند.
ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور نزديک به 60 درصد است.
128/13