معاون شركت ارتباطات سيار تشريح كرد:

دلايل ارسال و دريافت چندباره‌ي پيامك تلفن همراه

ايسنا- به گفته‌ي معاون نظارت و مديريت شبكه‌ي شركت ارتباطات سيار ايران دريافت نكردن تاييديه يا همان سيگنالينگي كه بايد پس از ارسال شدن پيامك به مركز برسد، علت دريافت چندباره‌ي بعضي پيامك‌هايي است كه فرد فرستنده تنها يك بار آن را ارسال كرده است

و به همين دليل مركز بنا را بر اين مي‌گذارد كه اين پيام ارسال نشده و پيام را دوباره مي‌فرستد و تا زماني كه اين گزارش به مركز نرسد، اين كار تكرار خواهد ‌شد.
محمدحسين فلاح اصغري در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اينكه چرا برخي پيامك‌ها كه يك بار ارسال شده چندين بار توسط مشترك مقصد دريافت مي‌شود، گفت: در بعضي مواقع اين مشكل به گوشي مشترك مربوط است كه به دليل مشكلاتش، يك پيامك چندين بار براي مشترك ديگر ارسال مي‌شود.
معاون نظارت و مديريت شبكه شركت ارتباطات سيار ايران ادامه داد: البته اين كار هزينه‌اي براي مشترك نخواهد داشت و مشترك فقط هزينه‌ي يك پيامك را پرداخت مي‌كند.
فلاح اصغري همچنين درباره‌ي علت دريافت نشدن پيام دريافت پيامك‌ها در زماني كه اين پيامك ارسال شده است تصريح كرد: ممكن است اين گونه پيام‌ها در ساعات شلوغي به مشترك ارسال نشوند.
به گفته‌ي وي مراكز پيام كوتاه شركت ارتباطات سيار ايران آمادگي و توانايي لازم را دارند تا مرز 100 ميليون پيامك در روز را پوشش داده و انتقال دهند.