1/7 ميليون سيمکارت در پاکستان مسدود شد

موبنا-اپراتورهاي پاکستان 1/7 ميليون سيمکارت تاييد نشده را که پيش از اول مي 2008 خريداري شد، مسدود کرده اند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “دنيوز”، گوشي هايي که در فاصله اول مي تا 31 آگوست خريداري شده اند نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.
دولت پاکستان از شرکت هاي ارتباط از راه دور خواسته است که سيمکارت هاي را پس از گرفتن تاييديه ، فعال کنند.
مقامات پاکستان از افزايش سرقت و سوء استفاده از تلفن همراه ابراز نگراني کرده و تاييديه گرفتن سيم کارت ها را راهي براي مبارزه با اين جرايم دانسته اند.
تعداد کاربران پاکستان در حال حاضر 76ميليون نفر است و پيش بيني مي شود تا سال 2010 اين تعداد به 100ميليون مشترک برسد.
در اين کشور 9اپراتور ارتباطي فعال وجود دارد که موبيلينک يکي از نمايندگي هاي اوراسکام با 30ميليون و 660هزار کاربر رتبه اول را دارا مي باشد.
ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 42/48 درصد است.
112/ 14