در فصل دوم امسال

اپراتور فرانسوي ويوندي 667ميليون يورو سود کرد

موبنا-ويوندي اپراتور فرانسوي در فصل دوم سال جاري ميلادي 667ميليون يورو سود کرد که اين رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ميلادي 12درصدي افزايش داشته است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت “سلولارنيوز”،  سود خالص اين اپراتور در فصل دوم سال 2007 ميلادي 594ميليون يورو بوده است.
ويوندي دليل اين افزايش سود را رشد خوب سرويس هاي اين اپراتور در بخش تلويزيون همراه و بازي هاي موبايلي اعلام کرد و افزود:اين دو بخش رکود سود در بخش موسيقي اين اپراتور را جبران کرده اند.
اين اپراتور در گزارش خود فروش خود را  99/5 ميليارد يورواعلام کرد که اين رقم در سال گذشته 2/5ميليارد يورو بوده است.
يک مقام آگاه دليل موفقيت ويوندي را اتخاذ سياست کيفيي سازي محصولات در واحد ها ي تجاري و پويا سازي واحدهاي تجاري اين اپراتور اعلام کرد.
تعداد کاربران تلفن همراه در فرانسه تا مارس 2008 ميلادي 55ميليون و 731هزار نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 90.01درصد اعلام شده است.
اين کشور چهار اپراتور ارتباطي دارد که يکي از آنها اپراتور شبکه مجازي است.
134/ 14