يک کارشناس :

بازار تلفن همراه از دست وارد کنندگان غير قانوني خارج مي شود

موبنا – يک کارشناس اقتصادي گفت : در زمان حاضر حتي با اعلام کاهش تعرفه از 25 درصد به 10 درصد واردگنندگان غير قانوني با مشکل افزايش ريسک قاچاق مواجه شده اند .

” دکتر حسن فرجي فر ” در گفت و گو با موبنا با بيان اين مطلب ، گفت :  به دليل نامعين بودن تعرفه دقيق واردات گوشي تلفن همراه، بسياري از واردکنندگان گوشي تلفن همراه، بسته هاي وارداتي خود را نگه داشته اند تا پس از مشخص شدن تعرفه دقيق واردات و ابلاغ آن ، نسبت به وارد کردن کالاهاي خود اقدام کنند.
اين کارشناس اظهارداشت : پس از ان که تعرفه گوشي  از60 درصد به 25 درصد کاهش يافت با توجيه اقتصادي نداشتن ، کميسيون ماده يک پيشنهاد داد که تعرفه به 10 درصد برسد و حال که اين تعرفه به تصويب رسيده است تمامي دست اندکاران منتظر اعلام  دولت به سر مي برند.
وي تصريح کرد : در حال حاضر 80درصد بازار گوشي تلفن همراه به گوشي هاي غير قانوني تعلق دارد که اميد مي رود با ابلاغ هرچه سريع تر رسمي از طرف دولت ، تعرفه 10 درصد اجرا بشود .
B/14