نرم افزار پيام رسان فارسي روي 117 مدل گوشي آزمايش شد

مهر-نرم افزار پيام رسان فارسي پيامک همراه اول بر روي 117 مدل گوشي تلفن همراه آزمايش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علي رغم فعاليتهاي انجام شده در راستاي تحقق اين برنامه، هنوز برخي مشکلات در اين نرم افزار وجود دارد که مربوط به ناسازگاري آن با برخي گوشيهاي خاص در بازار است.


هم اکنون نرم افزار پيام رسان فارسي همراه اول، روي 117 مدل گوشي موجود در بازار تست و آزمايش شده که اکثر اين گوشيها داراي مدلهاي مشابه و بدون اشکال در اجراي برنامه است و رفع ساير موارد خاص نيز در اولويت قرار گرفته است.


همچنين در ماههاي آينده اين نرم افزار روي گوشيهاي جديدي که وارد بازار شده، نيز آزمايش خواهد شد.


با استفاده از نرم افزار پيام رسان فارسي مي توان پيامکهاي فارسي با حجم حدود 200 کاراکتر را در يک پيامک ارسال کرد؛ اين در حالي است که در حالت عادي و بدون استفاده از اين نرم افزار، پيامکهاي فارسي با حجم بيش از 70 کاراکتر به چندين پيام کوتاه شکسته مي شوند و اين مساله هزينه مضاعفي را به کاربر تحميل مي کند.


حدود دو هزار مدل گوشي تلفن همراه در کشور وجود دارد که 90 درصد مشترکان تنها از 200 مدل خاص استفاده مي کنند و تعرفه ارسال پيامک با فونت لاتين 222 ريال و با فونت فارسي 89 ريال است.


افزايش تعرفه پيامک که پيش از اين 142 ريال بود، به منظور ترويج و گسترش استفاده از خط و زبان فارسي از تيرماه سال جاري اجرايي شده است.