تاليا سيم كارتهاي 17 هزار توماني عرضه مي‌كند

فارس- شبكه سراسري تلفن همراه اعتباري تاليا ؛ همزمان با آغاز مرحله دوم اجراي طرح توسعه اين شبكه نسبت به واگذاري سيم كارت تاليا با شرايط و قيمت جديد اقدام مي كند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي تاليا سيم كارتهاي جديد تاليا كه به قيمت 173 هزار ريال از امروز و ابتدا در 40 نمايندگي سطح شهر تهران ارائه مي شود ، داراي پنجاه هزار ريال اعتبار اوليه مكالمه است .
براساس توافق شركت مخابرات ايران بعنوان كارفرما بامجري پروژه هزينه فعالسازي اين سيم كارتها يكصدهزار ريال وميزان عوارض وماليات متعلقه نيز 23هزارريال محاسبه شده است.
متقاضيان براي آگاهي از جرئيات اين فروش مي توانند با شماره هاي 09632 و يا 0218173 واحد خدمات مشتريان تاليا تماس بگيرند و يا به پايگاه اطلاع رساني اينترنتي اين پروژه در نشاني www.taliya.ir مراجعه كنند.
شبكه ملي تلفن همراه اعتباري تاليا كه تاكنون حدود 800 هزار سيم كارت اعتباري واگذار نموده است ، تمامي شهرهاي پرجمعيت و مراكز استانهاي كشور را تحت پوشش دارد .
گفتني است هزينه مكالمه در شبكه تاليا دقيقه اي 670 ريال است.