کاربران تلفن همراه به سايت هاي اينترنتي بيشتر توجه دارند

موبنا-کاربران تلفن همراه که براي دريافت محتواهاي موبايلي به سايت ها مراجعه مي کنند، از کاربران اينترنتي به سايت ها وفادارتر هستند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل”، در مقاله اي که توسط دو تن از استادان برجسته دانشگاه بين المللي ژاپن نوشته شده است، وفاداري کاربران به وب سايت هاي محتواهاي موبايلي و تمايل آنها براي پرداخت هزينه هاي مختلف جهت دريافت اين محتواها مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين تحقيق 400 کاربر ژاپني مورد بررسي قرار گرفته اند و علت وفاداري آنها به سايت هاي پولي و رايگان محتواهاي موبايلي بررسي شده است.
نتايج اين تحقيق تمايل غير قابل کنترل کاربران تلفن همراه به دريافت و دسترسي به جديد ترين سرويس ها و محتواهاي موبايلي را نشان مي دهد.
بيشتر کاربران ژاپني و حتي کاربران تلفن همراه در ديگر نقاط جهان به دنبال سرويس هاي جديد خصوصا سرويس ها و محتويات موسيقيايي تلفن همراه هستند.
تعداد قابل توجه دانلود موسيقي و بازي در ميان کاربران تلفن همراه در سراسر جهان شاهدي بر اين مدعا است.
تعداد کل کاربران تلفن همراه در ژاپن تا پايان ژوئن 2007ميلادي 102ميليون و 100 هزارنفر  و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 6/77درصد اعلام شده است.
در اين کشور پنج اپراتور فعال تلفن همراه وجود دارد. 
112/ 14