در هفته‌هاي هجدهم،نوزدهم و بيستم سال؛

62 سايت تلفن همراه روستايي نصب و راه‌اندازي شد

موبنا-طي هفته‌هاي هجدهم،نوزدهم و بيستم سال جاري ، 62 سايت تلفن همراه روستايي در سطح کشور نصب و راه‌اندازي شد.

به گزارش موبنا روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام کرد :طي هفته نوزدهم، توسعه  60 سايت GSM-WLL روستايي و واگذاري 10هزار و 500 شماره روستايي در استان هرمزگان آغاز شد.
همچنين استان‌هاي آذربايجان‌غربي، اصفهان، خراسان جنوبي، سمنان، هرمزگان، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان و قم از جمله استان‌هايي هستند که طي اين هفته امکان استفاده ساکنان برخي از روستاهاي خود را از تلفن همراه روستايي فراهم کرده اند.
در اين ميان استان هرمزگان با برقراري تلفن همراه روستايي براي 14 روستا در هفته نوزدهم ،بيشترين تعداد را در اين حوزه به خود اختصاص داده است.
بر اساس اين گزارش، طي اين مدت امکان برقراري ارتباط براي 16 روستا در استان خراسان رضوي فراهم شد که از جمله اين روستاها مي توان به روستاهاي مرتضي‌آباد، کلاته حبيب و علي‌آباد اشاره کرد.
ارائه تلفن خانگي به 11 روستا، از ديگر پروژه‌هاي مخابراتي اجرا شده در هفته‌هاي هجدهم و بيستم است که 10 روستا از اين تعداد در استان خراسان جنوبي هستند.
بهره‌برداري از سه دفتر ICT روستايي در استان‌هاي اصفهان و کهکيلويه و بويراحمد، نيز از ديگر پروژه‌هاي مخابراتي اجرا شده در هفته بيستم سال جاري است.
128/13