تاليا سيم کارتهاي 17 هزار توماني عرضه مي کند

موبنا- شبکه سراسري تلفن همراه اعتباري تاليا ؛ همزمان با آغاز مرحله دوم اجراي طرح توسعه اين شبکه نسبت به واگذاري سيم کارت تاليا با شرايط و قيمت جديد اقدام مي کند.

به گزارش موبنا روابط عمومي اين پروژه اعلام کرد :سيم کارتهاي جديد تاليا که به قيمت 173 هزار ريال از امروز و ابتدا در 40 نمايندگي سطح شهر تهران ارائه مي شود ، داراي پنجاه هزار ريال اعتبار اوليه مکالمه است.
براساس توافق شرکت مخابرات ايران بعنوان کارفرما با مجري پروژه، هزينه فعالسازي اين سيم کارتها يکصدهزار ريال و ميزان عوارض و ماليات متعلقه نيز 23هزارريال محاسبه شده است.
متقاضيان براي آگاهي از جزئيات اين فروش مي توانند با شماره هاي 09632 و يا 0218173 واحد خدمات مشتريان تاليا تماس بگيرند و يا به پايگاه اطلاع رساني اينترنتي اين پروژه در نشاني www.taliya.ir  مراجعه کنند.
شبکه ملي تلفن همراه اعتباري تاليا که تاکنون حدود 800 هزار سيم کارت اعتباري واگذار کرده است ، تمامي شهرهاي پرجمعيت و مراکز استانهاي کشور را تحت پوشش دارد.
هزينه مکالمه در شبکه تاليا دقيقه اي 670 ريال است.
128/13