در صورت هر گونه تقلب در جعبه گوشي هاي نوکيا ؛

مشتريان مي توانند با خدمات امور مشتريان نوکيا تماس بگيرند

موبنا- مديرکل شرکت نوکيا در ايران گفت: در صورت مشاهده شدن هر گونه تقلب در جعبه هاي گوشي هاي تلفن همراه مشتريان مي توانند با امور مشترکان نوکيا تماس حاصل کنند.

“بيژن خياباني” در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به تعويض لوازم جانبي اصلي گوشي هاي نوکيا که چندي است توسط برخي فروشندگان انجام مي شود اظهار داشت:پيش از اين  برخي از فروشندگان سودجو با تقلب در نحوه باز و بسته کردن گوشي هاي گارانتي دار اصلي و تعويض لوازم جانبي در آن، نارضايتي مشتريان را رقم زده اند که به همين علت خدمات امور مشتريان مامور رسيدگي به اين مشکل شد.
وي با بيان اينکه متاسفانه نمي توان با اين گونه افراد سودجو برخوردي کرد يادآور شد: درست کارکردن فروشندگان گوشي هاي نوکيا تنها به وجدان کاري آنها بر مي گردد.
گزارش موبنا حاکي از آن است که برخي از فروشندگان براي سود بيشتر به تعويض گوشي هاي گارانتي داري که نحوه باز و بسته کردن جعبه آنها به سادگي امکان پذير است مي پردازند.
هم اکنون برخي از شرکت هاي قانوني براي جلوگيري از اين نوع تقلب، عرضه گوشي هاي پلمپ شده در بازار تلفن همراه را در دستور کار قرار داده اند.
129/13