کشف 30 تلفن همراه جاسازي شده در داخل شکم زندانيان در پاکستان

موبنا –دريکي از زندانهاي پاکستان 30 دستگاه تلفن همراه از زندانياني که گوشي ها را درداخل بدنشان جاسازي و به زندان منتقل کرده بودند ، کشف و ضبط شد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت اينترنتي “ديلي تايمز دات کام دات پي کي” ، اين افراد  گوشي هاي تلفن همراه را بصورت قطعه هاي جدا شده در شکم جا سازي و وارد زندان کرده بودند.
 7 نفر از اين زند اني ها به بيمارستان منتقل شدند تا از طريق عمل جراحي گوشي ها را از بدنشان خارج کنند.
به گفته مديريت اين زندان ، اين قضيه هنگامي افشا شد که زندانيان هنگام ورود به زندان بوسيله دستگاه هاي داراي صفحه نمايشگر مورد بازرسي بدني قرارگرفتند.
به دستور مسوولان زندان ، زندانيان خاطي درسلول هايي بسيار کوچک که به سختي مي توانند درآن بنشينند ، منتقل شدند.
131/ 14