ادغام “بل” و “تل اس” براي تشکيل شبکه WCDMA

موبنا-اپراتورهاي "بل" و "تلاس" کانادا اعلام کردند: در نظر دارند براي تاسيس يک شبکه WCDMA با يکديگر ادغام شوند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت “سلولارنيوز”، بر اساس اين گزارش هر دو اين اپراتورها در حال حاضر سرويس هاي شبکه CDMAرا در اختيار کاربران خود قرار مي دهند.
يک منبع آگاه هزينه اجراي اين طرح را يک ميليارد دلار و مدت زمان آماده سازي اين پروژه را يک سال اعلام کرد.
براي اجراي اين طرح شرکت نوکيا زيمنس زير بناهاي لازم را تهيه خواهد کرد و در حال حاضر نيز مشغول ساخت زير بناهاي شبکه مشترک است.
اگر دو اپراتور از الگوهاي ارتباطي اپراتورهاي کشورها ديگر استفاده کنند ،قادر خواهند بود از دکل هاي ارتباطي و شبکه هاي 3G به صورت مشترک استفاده کنند اما کنترل شبکه مرکزي و فرکانس هاي راديويي خود را به صورت مستقل در دست داشته باشند.
بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده ، تعداد کاربرن بل تا پايان فصل اول 2008 ميلادي 6 ميليون و 250هزار نفر و تعداد کاربران تل اس در اين مدت پنج ميليون و 660هزار نفر بوده است.
تعداد کاربران کانادا تاسپتامبر 2007ميلادي حدود 19ميليون و 360هزار نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 57.99 درصد بوده است.
در اين کشور5اپراتور ارتباطي وجود دارد.
134/14