افراد مسن در بريتانيا ازبيمه اجباري تلفن همراه ناراضي هستند

موبنا-پرداخت حق بيمه اجباري تلفن همراه براي بسياري از کاربران مسن در بريتانيا يک هزينه اضافي محسوب مي شود و اکثر آنان از اجراي اين طرح ناراضي هستند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “ماني هاي استريت”، تحقيقات اخير که در اين کشور انجام شده نشان مي دهد حدود 5/20 ميليون نفر از پرداخت هزينه غير ضروري بيمه تلفن همراه نا راضي هستند.
به گفته رييس اداره بيمه انگليس حدود 14 ميليون نفر که بالاي 50 سال سن دارندٍ، نيازي به بيمه تلفن همراه ندارند زيرا اکثر آنها از تلفن همراه استفاده نمي کنند.
بنابراين جدا کردن بيمه تلفن همراه از بيمه هاي ديگر و اختياري کردن آن لازم و ضروري به نظر مي رسد.
مطالعات و بررسي ها نشان داده است که هر فرد به طور متوسط 83 پوند در سال بابت بيمه تلفن همراه پرداخت مي کند.
مجموع کاربران تلفن همراه در بريتانيا به 335/77 ميليون نفر مي رسد و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 6/127 درصد است.
11 اپراتور در اين کشور فعال هستند و مهمترين آنها  O2 است که در فصل اول 2008 تعداد  275 هزار نفر به تعداد کاربران آن اضافه شد و تعداد کاربران اين شرکت به 7/18 ميليون نفر رسيده است.
112/14