طرح استيضاح وزير ارتباطات روي ميز هيات رييسه مجلس

فناوران – طرح استيضاح دكتر محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تقديم هيات رييسه شد.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين خبر گفت: طرح استيضاح وزير ارتباطات به امضا بيش از 50 نماينده مجلس رسيده كه براي رسيدگي، تقديم هياترييسه شد.
سليمان جعفرزاده افزود: وجود بيش از يكصد نقطه كور تلفن همراه در داخل شهر تهران، نشانه بارز تحقق نيافتن برنامه‌هاي اين وزارتخانه است.
وي اظهار اميدواري كرد كه وزير ارتباطات بتواند پاسخ مناسبي درباره  تحقق نيافتن برنامه‌هاي اين وزارتخانه، ارايه نشدن خدمات و سرويس‌هاي مناسب به مشتريان، بلاتكليفي ودايع مردم نزد مخابرات و … ارايه دهد.