دبير کل سازمان ملل خواستار شد:

مشارکت کاربران تلفن همراه دربزرگداشت روز جهاني صلح

موبنا –"بان کي مون " دبيرکل سازمان ملل خواستار مشارکت کاربران تلفن همراه در بزرگداشت روزجهاني صلح شد و اعلام کرد که کاربران مي توانند ازطريق پيام کوتاه در گراميداشت روز جهاني صلح شرکت کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجي ” موبنا” به نقل از سايت اينترنتي ” سلولارنيوز” ، 21 سپتامبر (31 شهريور) روز جهاني صلح اعلام شد و اين روز امسال مقارن با شصتمين سالگرد اعلام بيانيه جهاني حقوق بشر است و از اهميت  ويژه اي برخورداراست.
دبير کل سازمان ملل گفت : همه مي دانيم رعايت حقوق بشر براي صلح ضروري است و هنوز درسراسر دنيا حقوق بسياري از مردم  بويژه درجريان درگيري هاي نظامي و پس از آن نقض مي شود.
سازمان ملل به منظور بسيج و تحرک  مردم سراسر دنيا براي بزرگداشت روز جهاني صلح ، پيشنهاد استفاده از ارسال پيام متني کوتاه را ارايه کرد.
 درپيام کوتاهي که بان کي مون به اين مناسبت ارسال کرده ، آمده است :  در 21 سپتامبرروز جهاني ، از تمام رهبران و مردم سراسر دنيا مي خواهم براي مقابله ه با جنگ ، فقر و گرسنگي و برقراري امنيت متحد شوند و در جهت رعايت حقوق بشر براي تمامي مردم تلاش کنند.
131/ 14