بيلينگ همراه اول براي 30 ميليون مشترک طراحي شده است

ايسکانيوز- رييس هيأت مديره شرکت مخابرات ايران از انجام پروژه بيلينگ همراه اول خبرداد.

به گزارش روز يکشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران “ايسکانيوز”، وفا غفاريان رييس هيأت مديره شرکت مخابرات ايران ضمن اشاره به برگزاري مزايده بيلينگ همراه اول در سال گذشته و تأخير پيمانکار جهت اجراي آن گفت: در مناقصه بيلينگ شرکت ارتباطات سيار، شرکت صاايران در بين 4 شرکت با رقم پيشنهادي 110 ميليارد تومان برنده اجراي اين پروژه با نظارت سازمان بازرسي کل کشور شد و قرار است تا ظرف يکسال به مرحله نهايي برسد که متأسفانه هنوز مراحل اجرايي آن عملياتي نشده است .