دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد:

مشكلي براي ادامه ارايه سهام شركت مخابرات وجود ندارد

موبنا- دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد که هيچ مشكلي براي ادامه ارايه سهام شركت مخابرات در بورس وجود ندارد.

به گزارش موبنا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص متوقف شدن سهام شركت مخابرات در بورس اعلام كرد: روند ارايه سهام شركت مخابرات در بورس به محض انجام روال اداري و ارايه اسناد و مدارك مربوط از سوي شركت مخابرات ادامه مي‌يابد.
گفتني است پس از عرضه پنج درصد سهام خرد مخابرات در نوزدهم مردادماه سال جاري ، قرار بود در عرض يک هفته نسبت به عرضه مابقي سهام تصميم‌گيري شود اما اين مهم انجام نپذيرفت و شايعاتي مبني بر توقف عرضه مابقي سهام مخابرات توسط شوراي عالي امنيت ملي از رسانه‌هاي خبري به گوش رسيد.
اين خبر بلافاصله تكذيب و اعلام شد كه عرضه مابقي سهام مخابرات در مراحل تشريفات قانوني قرار داشته و به شدت پيگيري مي‌شود.
طبق اصل 44 قانون اساسي 80 درصد سهام شرکت مخابرات ايران بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
اين درحالي است که 20 درصد اين سهام در قالب سهام عدالت و پنج درصد آن در قالب سهام ترجيحي کارکنان مخابرات قابل واگذاري خواهد بود.
128/13