سرمايه گذاري 6.2ميلياردي زاين و عمان تل در بازار جهاني

موبنا-اپراتور هاي زاين کويت و عمان تل اعلام کردند ، 6.2ميليارد دلار براي توسعه طرح هاي ارتباطي و افزايش سه مخود در بازار جهاني تلفن همراه سرمايه گذاري مي کنند.

به گزار ش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، از اين ميزان سرمايه گذاري ، سهم زاين  4.5 ميليارد دلار و عمان تل ازبزرگ ترين اپراتورعمان  يک ميليارد و 700 ميليون دلار است.
زاين شرکت ارتباط از راه دور چند مليتي است به طوري که کشورهاي خاورميانه،کويت،بحرين و عربستان سعودي در آن سهم دارند و  اين شرکت در  لبنان ،عراق،بورکينا فاسو،چاد،جمهوري کنگو،گابون ،کنيا،ماداگاسکارو چند کشور آفريقايي ديگر سرويس هاي خود را ارايه مي دهد.
“زاين” ارايه سرويس هاي اپراتوري را از سال 1983 در کويت آغاز کرده است ودر سپتامبر سال گذشته گروه   MTC نام خود را به “زاين” تغيير داد.
بزرگ ترين سهام دار اين شرکت مقامات کويتي هستند که 6/24 درصد سهام آن را عهده دار مي باشند و در سال 2007 زاين 75 درصد سهام “وسترن تلسيستم” را به قيمت 120 ميليون دلار از غنا خريد و علاوه بر آن اپراتور عراقي ” Iraqna” را نيز به قيمت 2/1 ميليارد دلار خريداري کرد.
سود خالص اين شرکت در سال 2007 ميلادي 13/1 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال 2006 ميسلادي 11 درصد رشد داشته است و همچنين در فصل اول سال جاري تعداد کاربران اين شرکت 70 درصد افزايش يافته است.
عمان تل با يک ميليون و 300هزار کاربر بزرگ ترين اپراتور عمان به شمار مي رود.
134/ 14