روزانه ،

بيش از 46هزار ايرلندي در حين رانندگي از تلفن همراه استفاده مي کنند

موبنا –با وجود منع قانوني استفاده ازگوشي تلفن همراه هنگام رانندگي ، هنوز روزانه بيش از 46 هزار ايرلندي حين رانندگي در جاده ها و خيابان ها از گوشي تلفن همراه استفاده مي کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت اينترنتي ” هرالد دات آي يي” ، اين آمار پس از گذشت 2سال از اعمال قانون و مصوبه جديد که طي آن استفاده از تلفن همراه حين رانندگي را ممنوع اعلام شد ، ارايه شده است.
درسال 2006 ميلادي ، رانندگاني که هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده مي کردند ، به پرداخت 60 يورو جريمه نقدي و ثبت 2 امتياز منفي در پرونده رانندگي شان محکوم مي شدند.
براساس مطالعات انجام شده ، هنوز 3/2 درصد از رانندگان ايرلندي هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده مي کنند.
نتايج مطالعات ياد شده همچنين نشان مي دهد ،  از يکهزار وسيله نقليه که از تقاطع ها عبور کرده اند ،  23 راننده درحال صحبت با گوشي تلفن همراه بودند.
تعداد کل خودروهاي به ثبت رسيده در ايرلند درسال 2006 ميلادي 2 ميليون و 261 هزار و 466 دستگاه اعلام شده است.
پليس راه طي چهارماه پس از تصويب قانون منع استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي در جاده ها ،  6 هزار  171 راننده متخلف را جريمه کردند و براساس قانونو جديد جريمه نقدي تخلف از اين قانون به 2 هزار يورو و ثبت 4 امتياز منفي در پرونده افزايش مي يابد.
131/ 14