سامسونگ سهم خود در بازار تلفن همراه خليج فارس را دو برابر مي کند

موبنا-شرکت کرهاي سامسونگ اعلام کرد که انتظار دارد سهم شرکت در بازار ارتباطي خليج فارس با دو برابر افزايش به 34درصد برسد.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت”گلف نيوز”، يک مقام آگاه در اين باره گفت سامسونگ درحال حاضر 17درصد ازسهم بازار تلفن همراه اين منطقه را در دست دارد و افزايش سهم شرکت در بازار اين منطقه با ارايه گوشي هايي با سرويس هاي ارزش افزوده  جديد بدست خواهد آمد.
خليج فارس دومين بازار نوظهور سامسونگ در منطقه خاورميانه است و کشورهاي منطقه بخصوص عربستان سعودي وامارات عربي متحده  با وجود پتانسيل ها ي فراوان ، فرصت رشد مناسبي  را در اختيار سامسونگ قرار مي دهند.
در اين گزارش فروش سامسونگ در کره جنوبي در فصل دوم 46ميليون و 300هزار گوشي برآورد شد که 22درصد بيش از دوره مشابه سال قبل بوده است.
فروش جهاني سامسونگ در نيمه اول سال 2008 ميلادي 92ميليون برآورد شد که 20درصد افزايش را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.
سامسونگ همچنين اعلام کرد که از ابتداي سال تاکنون 18 مدل گوشي جديد وارد بازار کرده است و در نظر دارد تا سال 2009 پنج نمونه جديد ديگر به اين تعداد بيافزايد.
سامسونگ شرکت بزرگ تجهيزات و وسايل الکترونيکي و الکتريکي است که از شرکت هاي زيادي تشکيل شده است که سه شرکت عمده شامل “سامسونگ الکترونيک”،”سامسونگ هوي اينداستري”و “سامسونگ اينجينيرينگ و کانستراکشن”مي باشد که به همين دليل به آن “تري استار”نيز مي گويند.
سامسونگ پنجمين شرکت بزرگ جهان به شمار مي آيد که مدير عامل آن “لي کن هي”سومين پسر “لي بيونگ چول”مي باشد.
134/14