اينترنت تلفن همراه و چشم انداز آن

موبنا-توجه به کاربردهاي تلفن همراه و افزايش قابليت هاي آن بخصوص به کاربردهاي وب مي تواند تاثير چشم گيري در درآمد اپراتورها و شرکت هاي ارايه دهنده اين سرويس ها داشته باشد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت “سلولارنيوز”، با وجود اينکه کاربران انگليسي در پذيرش پتانسيل ها ي تلفن همراه  تمايل زيادي ندارند اما مرور صفحات وب و استفاده از اينترنت موبايلي در اين کشور دستخوش تغييراتي شده است.
در اين بررسي آمده است ،حدود 25درصد از کاربران انگليسي حداقل يکبار در ماه از سرويس هاي اينترنت تلفن همراه خود استفاده مي کنند اما 75درصد اعلام کرده اند که مراحل استفاده بسيارسخت است بطوري که حتي مراحل دسترسي با اينترنت موبايلي را هم بلد نيستند.
در هند الگوي متفاوتي بر بازار ارتباطي اين کشورسايه افکنده است بطوري که استفاده از کامپيوتر خانگي در اين کشور تحت تاثير تلفن همراه قرار گرفته است.
تعداد کاربران هندي که ازوب موبايلي استفاده مي کنند ،حدود 200ميليون نفراعلام شد که بسيار بيشتر از افرادي است که از کامپيوترهاي شخصي خود براي دسترسي به صفحات وب استفاده مي کنند.
در اين گزارش همچنين اعلام شده است که کاربران چيني و اندونزيايي نيز از آن دسته کاربراني هستند که از تلفن همراه  بيشتربراي مرور صفحات وب استفاده مي کنند.
کمبود ضريب نفوذ استفاده از وب موبايلي در انگليس  و همچنين فرصت هاي بکر موجود در بازار آسيايي  زمينه ساز سرمايه گذاري گسترده فعالان اين عرصه بخصوص شرکت ها ي انگليسي است که پيشرو ارايه محتواهاي وب موبايلي در جهان هستند.
استفاده از وب هنوز به صورت عادت در نيامده است و مردم  مطمئن نيستند که آيا استفاده از اين وسيله مي تواند موثرباشد يا خير، بنابراين تعداد زيادي از مردم استفاده از اين ويژگي تلفن همراه را ناديده مي گيرند.
134/14