مسوولان دفاتر خدماتي امروز صبح در مقابل مجلس تجمع مي‌كنند

فارس-مسوولان دفاتر خدماتي ارتباطي امروز صبح "يكشنبه " در خصوص عدم رفع مشكلات خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع مي‌كنند.

عبدالمجيد امين رئيس كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر خدماتي ارتباطي و همراه كشور به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: اين تجمع در خصوص مشكلات عديده دفاتر خدمات ارتباطي و عدم پاسخگويي مسوولات و عدم رفع آنها با حفظ تمامي شئونات اسلامي مقابل مجلس برپا مي‌شود.
وي با بيان اينكه اين تجمع طي امروز و فردا برگزار مي‌شود، گفت: در تجمع امروز حدود 400 نفر از دفاتر خدماتي كشور گردهم مي‌آيند.
امين عدم آزادسازي خدماتي شركتهاي زير مجموعه وزارت ارتباطات و عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي و اجرايي نشدن تبصره 13 و واگذاري امور به بخش خصوصي را از دلايل اين تجمع بيان كرد.