دبير انجمن شرکت هاي اينترنتي مدعي شد؛

برخي شرکتهاي حاضر در مزايده سابقه فعاليت در قاچاق مکالمات دارند

موبنا- در پي اعلام غيررسمي اسامي برندگان مزايده تلفن اينترنتي شرکت زير ساخت؛ دبير انجمن صنفي شرکتهاي اينترنتي کشور نسبت به بي توجهي به اعتراضات و حقوق شرکتهاي تلفن اينترنتي در کشور اظهار تاسف کرد و آن را از مصاديق ظلم به نيروهاي متخصص داخلي دانست .

به گزارش خبرنگار موبنا عليرضا علمي با اشاره به تحصن سه سال قبل شرکت هاي اينترنتي کشور در خصوص فعاليت در حوزه تلفن اينترنتي اظهار داشت:سعي مي کنيم تا پيش از اعلام رسمي و اجرائي شدن اين مزايده اخبار خوشي در اين رابطه به اعضاي صنف داده و با تمام قوا از حقوق آن ها دفاع کنيم.
وي با بيان اينکه کميته ويژه اي با حضور نمايندگاني از هيئت مديره انجمن شرکت هاي اينترني ، رئيس و معاونين دپارتمان تلفن اينترنتي و گروه  مشاورين حقوقي  مسئوليت پيگيري اقدامات لازم تا توقف اين مزايده را بر عهده گرفته اند تاکيد کرد: دوران مديريت سليقه اي به پايان رسيده و بسيار اميدواريم رايزني هاي اخير به نتيجه برسد .
دبير انجمن شرکتهاي اينترنتي با بيان اينکه از برخي شرکتهاي حاضر در مزايده مستنداتي به انجمن رسيده که حکايت از سابقه فعاليت جدي اين شرکتها در امر قاچاق مکالمات دارند، خاطرنشان کرد: علت اينکه مسئولان شرکت زير ساخت، هزار شرکت اينترنتي را که از شريف ترين اصناف کشور هستند به ناحق بارها متهم به قاچاق مکالمات مي کردند تا حدودي مشخص شده است.
وي از سازمان تنظيم مقررات خواست تا به منظور رفع ابهامات، مجوز هاي  اوريجينيشن (مکالمه از داخل به خارج ) اعضا صنف را تمديد کند تا به نگراني هاي مديران اين شرکتها پايان داده شود.
به گفته علمي متاسفانه شاهد آن هستيم که اشتباهات فاحشي که در عرصه ارائه پروانه اينترنت پرسرعت روي داد ؛ با همان تفکر در عرصه تلفن اينترنتي هم تکرار شود که زيان آن را مردم با گران شدن هزينه مکالمات بين الملل متحمل خواهند شد.
128/13