مسئولان بيش از 100 دفتر خدمات ارتباطي مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند

موبنا- مسئولان بيش از 100 دفتر خدمات ارتباطي به دليل عدم پاسخگويي مسئولان براي رفع مشکلاتشان از صبح امروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.

عبدالمجيد امين رئيس كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر خدماتي ارتباطي و همراه كشور در گفت وگو با خبرنگار موبنا با تاکيد بر اينکه اين تجمع در حال انجام است، اظهار داشت: تجمع امروز از سوي دفاتر خدمات ارتباطي استان هاي خراسان ، اصفهان و خوزستان شکل گرفته است و چنانچه رايزني هاي امروز به نتيجه مشخصي نرسد فردا مسئولان دفاتر خدمات ارتباطي استان هاي ديگر نيز به اين جمع افزوده خواهند شد.
وي عدم آزادسازي خدمات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجراي تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصي را از جمله دلايل اين تجمع عنوان کرد و افزود: اين امر بايد در مهرماه سال 86 تحقق مي يافت اما تاکنون انجام نپذيرفته است.
امين به راه اندازي غير قانوني دفاتر موازي خدمات ارتباطي اشاره کرد و گفت:از آنجايي که سازمان تنظيم مقررات متولي اجراي مفاد مندرج در تبصره 13 خصوصا تبصره 1 ماده 25 ،مبني بر الزام کليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي به بخش خصوصي است لذا بيشترين مسئوليت اجرايي به عهده وزارت ارتباطات است.
رييس كانون انجمن‌هاي كارفرمايي دفاتر خدماتي ارتباطي و همراه کشور با تاکيد بر اينکه ما ورشکستگي اين دفاتر را از اين ديدگاه موردنظر قرار مي دهيم، از شخص وزير ارتباطات تقاضا کرد که شخصا در اين مهم مداخله کرده و از هدر رفتن سرمايه ملي جلوگيري کند.
وي در خصوص خواسته دفاتر خدمات ارتباطي از نمايندگان مجلس نيز گفت:خواسته ما از نمايندگان مردم، الزام اجراي تبصره 13 و واگذاري خدمات به دفاتر بخش خصوصي و جلوگيري مسئولان از ايجاد دفاتر موازي است که اين امر خواستي قانوني و عمومي است.
بيش از 3 هزار دفتر خدمات ارتباطي در سطح کشور فعال است.
128/13