با اجراي عمليات کابل برگردان؛

10 مرکز مخابراتي تهران توسعه مي يابد

موبنا- عمليات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابراتي شهيد سعادتمند، شهيد عربسرخي، شهيد نظري، شهيد ديالمه، الغدير، شهيد مشهدي مهدي، نبوت، وليعصر(عج)، مالك اشتر و شهيد مدني از امروز آغاز مي‌شود.

به گزارش موبنا روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران اعلام کرد:با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات شهيد سعادتمند با پيش شماره‌هاي 4420 الي 4427 در محدوده خيابان‌هاي نامدار، جلال آل احمد، نامدار 4، بزرگراه يادگار امام، ايثار و نامدار 5 و در مركز مخابرات شهيد عرب‌سرخي با پيش شماره‌هاي 3374 الي 3377، 3337 الي 3339 در محدوده خيابان‌هاي فلكه اول دولت آباد، علي نواز، نظري‌زاده، برادران توسلي، حق گويان، سيانكي و محله باروت كوبي جاده معدن با اختلال همراه است.
همچنين ارتباط تلفني مشترکان مركز مخابرات شهيد نظري با پيش شماره‌هاي 7754 الي 7759 در محدوده خيابان‌هاي شهيد آيت‌الله مدني، دماوند، شهيد فتاحي و عاشقباه و مركز مخابرات شهيد ديالمه با پيش شماره‌هاي 3350، 3351، 3355، 3356، 3313، 3312‌و 3344 در محدوده خيابان‌هاي اميركبير، ري، سه راه امين حضور، دولت يار، محدث و كوچه عليرضا جاويدي به مدت 72 ساعت مختل خواهد بود.
در مركز مخابرات الغدير با پيش شماره‌هاي 3369 الي 3373 و 3300 الي 3303 در محدوده خيابان‌هاي هفده شهريور، عجب گل، چنگروي، خاوران، عارف و كوچه مجيدي نيز ارتباط تلفني مشترکان به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌شود.
همچنين در مركز مخابرات شهيد مشهدي مهدي با پيش شماره‌هاي 3349 الي 3345، 3357، 3387 و 3386 در محدوده خيابان‌هاي ابومسلم، 8 متري 14 معصوم، كوچه بزرگمهر و سلطاني و در مركز مخابرات نبوت با پيش شماره‌هاي 7790 الي 7795 و 7797 در محدوده خيابان‌هاي دماوند، 109 و اتوبان شهيد باقري و در مركز مخابرات وليعصر (عج) با پيش شماره‌هاي 7750 الي 7753 و 7760 الي 7765 در محدوده خيابان‌هاي طباء، طالقاني، بهار و شريعتي و در مركز مخابرات مالك اشتر با پيش شماره‌هاي 6689، 6683، 6638 و 6635 در محدوده خيابان‌هاي دامپزشكي، هاشمي، جيحون و شهيدان و در مركز مخابرات شهيد مدني با پيش شماره‌هاي 8895 الي 8899 در محدوده خيابان‌هاي سوم منشعب از چهلستون، فاطمي، بيستون و چهلستون به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
128/13