به دليل توازن در عرضه و تقاضا؛

سيم کارت هاي همراه اول و ايرانسل با تغيير قيمت روبرو نشد

موبنا- قيمت سيم کارت هاي همراه اول و ايرانسل در بازار پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران نسبت به روز گذشته با نوسان همراه نشد.

به گزارش خبرنگار موبنا، سيم کارت هاي دائمي و اعتباري همراه اول، ايرانسل همچنان به دليل برابر بودن عرضه و تقاضا مانند سابق در بازار عرضه مي شود.
قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار به شرح زير است:
سيم کارت هاي صفر 0912 با کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال ، پنج ميليون و 200 هزار ريال
سه ميليون و 750 هزار ريال، سه ميليون و 700هزار ريال،سه ميليون و 450 هزار ريال ، سه ميليون و 300 هزار ريال و دو ميليون و 880 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کد يک همراه اول نيز تا سقف پنج ميليون و 700 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت کارکرده کدهاي “2”،”3″،”4″،”5″،”6″،”7″ و “8” به ترتيب به بهاي چهار ميليون ريال ، سه ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال ، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 500 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول (0919) نيز تا سقف 350 هزار ريال فروخته مي شود.
شماره هاي رند و مرتب اين نوع سيم کارت تا سقف 700 هزار ريال در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
در همين حال سيم کارت هاي اعتباري و دائمي ايرانسل همچون گذشته به بهاي 100 هزار ريال و يک ميليون و 500 هزار ريال به فروش مي رسد.
همراه اول در حدود 27 ميليون مشترک دارد که از اين ميزان حدود 10 ميليون مشترک سيم کارت هاي اعتباري هستند.
129/13