در مقايسه با سال 84؛

پوشش شبکه تلفن همراه در شهرهاي کشور 15 درصد رشد داشته است

موبنا –زير پوشش قرار گرفتن شهرهاي کشور با شبکه تلفن همراه 15 درصد نسبت به سال 84 رشد داشته است .

به گزارش خبرنگار موبنا بر اساس آمار منتشره همزمان با واگذاري تلفن همراه در سال 73  تنها يک شهر کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار داشت.
اين در حاليست که تا پايان تير ماه سال  87  يک هزار و 56 شهر کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه گرفته است.
گفتني است شرکت ارتباطات سيار از پايان سال گذشته تا کنون 21 شهر جديد را تحت پوشش خود قرار داده ؛به گونه اي که يک هزار و 35 شهر کشور تا پايان سال گذشته به شبکه تلفن همراه پيوست.
 همچنين در طول فعاليت هاي دولت نهم تحت پوشش قرار گرفتن جاده ها نسبت به شهريور87، از 2/ 34  درصد رشد برخوردار بوده است.
بر اساس اين گزارش تا پايان تيرماه  سال جاري  34 هزار و 900 کيلومتر  از جاده هاي  کشور تحت پوشش تلفن همراه  قرار گرفته است.
براين اساس تا پايان سال 84 ، 26 هزار کيلومتر از جاده هاي کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار داشت.
گفتني با واگذاري تلفن همراه در سال  73 ، 60 کيلومتر از جاده هاي کشور تحت پوشش  شبکه تلفن همراه قرار گرفته بود.
117/13