يک جامعه شناس:

فرهنگ دانش‌آموزان با استفاده از تلفن همراه تغيير مي‌ کند

موبنا – به گفته يک جامعه شناس استفاده دانش‌آموزان از گوشي‌هاي موبايل در مدارس، خرده فرهنگ‌هاي حاكم بر كلاس‌هاي درس در كشورهاي مختلف را تغيير مي دهد.

محمد رضا برزگر  در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در مدارس موجب بروز تغييراتي در خرده فرهنگ‌هاي حاكم بر كلاس‌هاي درس مي‌شود.
وي افزود: تغييرات خرده فرهنگ‌هاي حاكم بر كلاس‌هاي درس مي‌تواند موجب بروز تغييراتي در مشخصه‌هاي فرهنگ جوانان در عصر حاضر شود.
وي تصريح کرد: افزايش استفاده از تلفن همراه  موجب شده كه خرده فرهنگ‌هاي حاكم بر كلاس‌هاي درس داراي قواعد و مشخصه‌هاي جديدي در زمينه ميزان درگير شدن دانش آموزان با فضاي آموزشي كلاس شود.
وي با بيان اين که استفاده نوجوانان از تلفن همراه امري مشكل زا  نيست، خاطر نشان کرد: ولي سوء استفاده  از اين وسيله جز اتلاف وقت كودكان و نوجوانان نتيجه ديگري نخواهد داشت.
 اين جامعه شناس خاطر نشان کرد:امروزه آنچه موجب نارضايتي شده  رواج تلفن همراه نبوده بلکه  عدم بستر سازي فرهنگي  در خصوص استفاده از اين وسيله است.
 وي گفت: استفاده بيش از حد يا غيراخلاقي از تلفن همراه ، همه ناشي ازفرهنگ استفاده از فناوري بوده،  فرهنگي كه بايد آموزش داده و نهادينه شود.
117/13