منابع بازاري :

از سيم کارت هاي 150هزار توماني استقبال نشد

موبنا- منابع بازاري معتقدند بعد از واگذاري سيم کارت هاي 150 هزار توماني در بازار آزاد،اين کالاي ارتباطي تا کنون مورد استقبال مشتريان قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار موبنا،نداشتن رومينگ، وديعه و وجود محدوديت ميزان مکالمه از مهم ترين مواردي است که باعث بي رقبتي مشتريان براي خريد اين نوع سيم کارت ها شده است.
در همين حال فروشندگان سيم کارت معتقدند گرايش مردم به سمت استفاده از سيم کارت هاي اعتباري 0919بعد از اين که مشخص شد سيم کارت هاي جديد با کد 0910رومينگ نداشته و امکان مکالمه بيش از 20هزار تومان در يک دوره مگر در صورت پرداخت مبلغ مورد نظر در ميان دوره و يا پرداخت شارژ اين مبلغ علاوه بر مبلغ 150هزار تومان، افزايش يافته است.
اين در حالي است که سيم کارت هاي اعتباري را مي توان 20هزار تومان شارژ کرد و از سوي ديگر با قيمت 35 هزار تومان خريداري کرد.
تا کنون کمتر از 100 هزار سيم کارت 150 هزار توماني در بازار سيم کارت کشور عرضه شده است.
هم اکنون قيمت فروش سيم کارت هاي همراه اول در پنج منطقه بازار تهران به شرح زير است:
در بازار تهران سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال و پنج ميليون و 200 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″ و “7” به ترتيب با قيمت سه ميليون و 750 هزار ريال، سه ميليون و 700هزار ريال،سه ميليون و 450 هزار ريال و سه ميليون و 300 هزار ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال و دو ميليون و 500 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول با کد 0919 نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
همراه اول نزديک به 27 ميليون مشترک دارد که 10 ميليون از آن را مشترکان سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور تشکيل مي دهند.
129/13