تلفن همراه جاي روزنامه ها را در آمريکا گرفته است

موبنا-به گفته تحليلگران شرکت تحقيقاتي Opus ، بيشتر کاربران آمريکايي ترجيح مي دهند به جاي خريد روزنامه از طريق تلفن همراه خبرها را پيگيري کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اديتوروبلاگز” مراجعه به سايت هاي خبري از طريق جستجوگر تلفن هاي همراه در آمريکا از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و هست.
مراجعه به وب سايت هاي خبري بزرگ مانند آسوشييتد پرس و McClatchy از طريق تلفن همراه در آمريکا رو به افزايش است.
به گزارش نيويورک تايمز در حال حاضر 95 ميليون کاربر اينترنتي تلفن همراه در آمريکا وجود دارد و تعداد کاربراني که از طريق تلفن همراه به وب دسترسي پيدا مي کنند از سال 2006 تا کنون دو برابر شده و به 40 ميليون نفر رسيده است.
بيشتر مراجعه به وب از طريق تلفن همراه مربوط به ايميل و چک کردن خبرهايي مانند وضعيت آب و هوا است.
در حال حاضر تعداد کاربران خطوط تلفن همراه در کل آمريکا  243ميليون نفر و ضريب نفوذ آن 81درصد است.
در اين کشور 18اپراتور تلفن همراه فعال وجود دارد که AT&Tبا بيش از 70ميليون کاربر و ارايه سرويس هايي چونAMPS ,TDMA ,GSM ,GPRS ,EDGE, UMTS و  HSDPA رتبه اول را در بين ديگر رقبايش در اين کشور و رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد.
112 / 14