مدير عامل پست بانك:

تمام اقدامات مربوط به خصوصي‌سازي انجام شده ‌است

فارس- مدير عامل شركت پست بانك گفت: تمام اقداماتي كه يك موسسه بايد براي خصوصي‌سازي انجام دهد را انجام داده‌ايم، اگر كارها درست پيش برود در پروسه عرضه سهام قرار مي‌گيريم.

به گزارش فارس به نقل از وزارت ارتباطات، افضلي اظهارداشت: ما مقدمات و آماده سازي‌ها را ‌كرده‌ايم اما اعلام زمان عرضه سهام به عهده وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي است كه بايد برنامه‌ريزي كنند.
وي افزود: اطلاعات مالي و ديگر اطلاعات درخواستي را ارايه داديم و كار در حال پيش رفتن است منتهي زمان ارايه معلوم نيست.
افضلي تاكيد كرد: از نظر اقداماتي كه بايد داخل بانك انجام بگيرد، از ديگر بانك‌ها جلوتريم منتهي سازمان خصوصي سازي براي فروش اولويت بندي و زمان‌بندي مي‌كند.
وي در مورد افزايش سرمايه گفت: تصميم‌گيري در زمينه افزايش سرمايه به عهده وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي است كه بايد پي‌گيري كنند، ما اطلاعات لازم را داده‌ايم، دارند رويش كار مي‌كنند.
مدير عامل پست بانك با اشاره به دو سال كار بر روي آماده سازي شركت افزود: تا كنون اقداماتي در راستاي شفاف سازي حساب‌ها، تعيين كارگزار معرف، تهيه طرح اقتصادي و كارهايي كه بايد در داخل بانك انجام مي‌شد، اقدام شده است.
وي با اشاره به سودآوري شركت در سال 86 اظهار كرد: چشم انداز سه سال آتي در طرح اقتصادي ترسيم مي‌شود كه به چه شكل باشد.