با حذف وديعه ، هزينه واگذاري تلفن ثابت نصف شد

شرکت مخابرات ايران- بر اساس پيشنهاد شرکت مخابرات ايران و تصويب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همزمان با ابلاغ رسمي پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران ، از تاريخ 29/4/87 ، وديعه تلفن ثابت حذف شد.

 صابر فيضي ، مديرعامل شرکت مخابرات ايران با اعلام اين مطلب گفت : بر اساس ابلاغ رسمي سازمان تنظيم مقررات ، از روز شنبه 29/4/87 ، مفاد پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران معتبر و لازم الاجرا است . وي افزود : با توجه به اجراي بند (9،2،1) پروانه مذکور ، وديعه تلفن ثابت حذف و فقط مبلغ پانصد هزار ريال هزينه اتصال مشترک آبونماني ( پس پرداخت ) به ازاء هر خط تلفن قابل دريافت است. فيضي همچنين اعلام داشت : هزينه اتصال مشتــرک تلفن ثــابت اعتبـاري ( پيش پرداخت ) به ازاء هر خط ، مبلغ يکصد هزار ريال است و عوارض و ماليات متعلقه طبق قانون قابل وصول است. 
گفتني است وديعه تلفن ثابت ، تا پيش از اين در تهران و شهرهاي بزرگ يک ميليون ريال و در ساير شهرها 800 هزار ريال بوده است.