سود ناخالص 5.52 ميليارد دلاري چاينا يونيکام از فروش CDMA

موبنا-چاينا يونيکام اعلام کرد که سود ناخالص اين اپراتور از فروش CDMA به پنج ميلياردو 520ميليون دلار رسيد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، يونيکام در نظر دارد از سود ويژه حاصل از فروش CDMA براي گسترش پوشش شبکه GSM و ارتقا سيستم هاي پشتيباني فناوري اطلاعات استفاده کند.
يونيکام از جمله اهداف ديگر خود را ، آماده سازي شبکه هاي براي ارايه سرويس فناوري نسل سوم در آينده اي نزديک اعلام کرد.
تنها يکي ازدواپراتوربزرگ اين کشوريعني چاينايونيکام به ارايه سرويس هاي شبکه CDMA مي پردازد و چين در بين ديگررقباي آسيايي با  رشد سالانه 20.4درصدي رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
 تعداد کاربران چين تا پايان ژوئن 2008 به 601 ميليون نفر رسيد و براساس آمار وزارت ارتباطات ، در ماه ژوئن،  63/8 ميليون کاربر جديد به تعداد کاربران اين کشور افزوده شده است.
اين آمار نشان مي دهد که چين و هند از نظر افزايش ماهيانه تعداد کاربران رقابت شانه به شانه اي با يکديگر دارند.
چاينا موبايل و چاينا يونيکام دو اپراتورارتباطي اين کشورهستند که به ترتيب رتبه هاي اول ودوم رادر چين واول وسوم را در جهان دارا مي باشند.
چاينا يونيکام با 168ميليون و 530هزار کاربرتا پايان آوريل 2008و ارايه سرويس هاي GSMوCDMA رتبه دوم را در جدول اپراتورهاي اين کشور دارا مي باشد.
134/ 14